“DOKAP PROJESİ” NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinas-yonunda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından hazırlanan DOKAP (Doğu Karadeniz Kalkınma Programı), Doğu Karadeniz Bölgesi ille-rinden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize,...

Haberin devamı »


 
RUSYA’DA GÜRCÜSTAN ANKETİ

Tiflis hattında casus krizi ve devamında Rusya’nın aldığı katı önlemler, Rus halkının Gürcülere bakışını kökünden değiştirdi. Moskova’da bulunan Kamuoyu Araştırmaları Merkezi VİTSOM ’un anketine katılan Rusların farklı sorulara verdikleri cevap yüzdeleri şöyle:...

Haberin devamı »


 
ARDEŞEN’İN GURURU: DOKADAK

Dağcılık ve rafting alanında Türkiye’nin tanınmış kulüplerinden biri olan DOKADAK (Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü), 1998 yılında dağcılık, rafting, akarsu kanosu ve diğer doğa sporlarını tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amacıyla Ardeşen’de kuruldu.

Haberin devamı »


 
MERAKLI BİR DOST: MAYMUN

Ekvator'un 40° kuzey ve 40° güney enlemleri arasında rastlanırlar. Avrupa'da yalnız Cebelitarık kıyılarında bulunurlar. Bunların da Afrika'dan geldikleri sanıl-maktadır. İki grupta incelenirler: Asya ve Afrika'daki Eski Dünya maymunları ve Orta ve Güney Amerika'daki...

Haberin devamı »


 
AY-YILDIZ BERABERLİK SEMBOLÜDÜR

Bayrak, bir ülkenin ulusal sınırlarının ve o sınırlar içinde yaşayan insanların bera-berliğinin sembolüdür. Bayrak ayrıca milletlerin varlıklarının ve bağımsızlık-larının nişanesidir. Rengi ve şekli yasa ile belirlenen bayrak, genellikle dikdörtgen biçiminde olur ve kumaştan yapılır.

Haberin devamı »


 
MAPŞALİA DERGİSİ YAYINLANDI

Editörü tarafınca “Megrelce yazan şair ve yazarların sesi” olarak anılan Mapşalia adlı dergi Gürcüstan’da yayınlandı. İki ayda bir yayınlanacağı duyurulan Mapşalia’nın künyesinden öğrendiğimize göre, Zugdidi’de çıkan derginin redaktör-lüğünü Ramaz Kupra yapıyor.

Haberin devamı »


 
LAZCANIN GRAMERİ: “LAZURİ NENAÇKİNA”

Şurimşine adlı Lazca-Türkçe şiir kitabı ve Lazuri Parametepe isimli Lazca-Türkçe masal derlemeleri bulunan Münir Yılmaz Avcı’nın diğer bir çalışması da Lazuri Nenaçkina (Lazca Dilbilgisi) dir. Lazuri Nenaçkina, Türkiyeli Lazların...

Haberin devamı »


 
BEDEN DİLİNİZİ KULLANIYOR MUSUNUZ?

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır, kültürlere göre biraz farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli olan dildir. İletişim sırasında farkında olmasak da bizi çok etkileyen faktörlerden biri beden dilidir ve...

Haberin devamı »


 
AHMAK CASUSLAR

Merkezi Londra’da bulunan Soğuk Savaş Olaylarını Araştırma Enstitüsü (COWAHSI), geçtiğimiz ay ilginç bir araştırmasını basın toplantısı ile duyurdu. Araştırmanın konusu, Soğuk Savaş dönemi casuslarının zekâ düzeyi idi. Yapılan araştırma, bu dönemde...

Haberin devamı »


 
YİRMİ YILLIK ÇABA: BAYAR ŞAHİN

Ünlü halk şarkıcısı Bayar Şahin yirminci sanat yılını geride bıraktı. 1965’te Maçakheli’de doğan Bayar Şahin, 1977’de İstanbul’a yerleşti. Anadili Gürcüce olan Bayar Şahin, Türk Folklor Kurumunda ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim gördü.

Haberin devamı »


 
NEFERLE KUŞ AVCILIĞI

Lazların kuş avlama yöntemleri çok çeşitlidir. Bu yöntemlerden bazıları; Neperi, Okvinçe, Ragi ve Kandaradır. Hopa’da neferle kuş avcılığı, Sultan Selim Dağlarının yaklaşık 500-600 metre rakımlı tepelerinde yapılmaktadır. En yaygın avlaklar çok eski tarihlerde...

Haberin devamı »


 
KARADENİZ KEMENÇESİNİN BENZERİ YOK

Farsça bir kelime olan kemençe "yayla çalınan küçük saz" anlamını taşır. Kemençe kelimesi bugün Türkiye dışında İran, Ermenistan, Yunanistan, Gürcüstan, Azerbaycan gibi pek çok ülkede kullanıl-maktadır. Kemençe, biri Osmanlı...

Haberin devamı »


        VİKİPEDİ                   SÖZLÜKLER                  MAKALELER                   SÖYLEŞİLER                     DİYALOGLAR                 METİNLER

        ŞİİRLER                      MASALLAR                   ATASÖZLERİ                 BİYOGRAFİLER               YAYINLAR                     GAZETELER

        MÜZİKLER                  KLİPLER                       FOTOĞRAFLAR              İLETİŞİM                           M E G R E L C E               L A Z C A